علوم اجتماعی - جامعه شناسی

متن کامل: پایان نامه علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه درباره توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت : پایان نامه درباره محروميّت تحصيلیِ فرزندان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعيّت شناسی با موضوع :

«مطالعه تأثير ويژگيهای اجتماعی – جمعيتی خانواده بر محروميّت تحصيلیِ فرزندان در ايران»

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

فایل پایان نامه : گرایش جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی – پایان نامه درباره آرزوهای شغلی دانش آموزان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی با موضوع : 

مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تعیین آرزوهای شغلی

دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهرستان اندیمشک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی: بررسي رابطه بين افت تحصيلي فرزندان با والدين آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی: کودکان بيش‌ فعال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه های علوم اجتماعی – 140 پایان نامه جدید از دانشگاه تهران

همگی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

از تمام گرایش ها هم می تونید توش پیدا کنید :

جامعه شناسی،مردم شناسی ،پژوهش اجتماعی ،توسعه روستایی ، رفاه اجتماعی و...

اگر کسی خواست به این  ایمیل  پیام بدهید :

info@fuka.ir

قیمت برای هر کدام 17 هزار تومان

«بررسي تأثير ويژگيهاي اجتماعي – جمعيتي خانواده بر محروميّت تحصيليِ فرزندان در ايران
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعي و سبك زندگي
هويت قومي در اينترنت(بررسي عملکرد اينترنتي گروه هاي قومي آذري، بلوچ، ترکمن، عرب خوزستاني و نمود)
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي(مطالعه موردي روستاي كرفس از توابع شهرستان رزن

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي-دهستان شروينه ازتوابع شهرستان جوانرود

عوامل اجتماعي موثر بر انتخاب گروه‏هاي مرجع توسط دانش ‏آموزان مهاجر روستايي(مطالعه موردي شهر قدس)
پژوهش تطبيقي در زمينه توسعه اقتصادي- اجتماعي جامعه عشايري تالش، قبل و بعد از اسکان مطالعه موردي؛ روستاي طولارود
تأثیر تعاونيهاي فرش دستباف در حذف واسطه‏هاي فرش(مطالعه تجربي تعاوني فرش دستباف ميبد
عنوان تأثیر اعتماد اجتماعي در ميزان کارايي شوراهاي اسلامي مطالعه موردي مراکز دهستان بخش مرکزي شهرستان سندج
بررسي ابعاداقتصادي- اجتماعي مهاجرت هاي روستايي درشهرستان گچساران (مطالعه موردي دهستان بابويي )
«نخبگان قدرت در شهر تهران» تأثیر تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي

بررسي بشر‌شناختي سبك زندگي مهاجران هزاره افغانستاني(شهرك قائم قم )

بررسي بشر‌شناسانه پديده كودكان كار خيابان درشهر كرج

بررسي مردم شناختي روستاي سرتك زر در شهرستان كهنوج ( با تأكيد بر مسكن ، پوشاك و خوراك )

بررسي فرهنگ سياسي و نظام طايفه‌اي در شهر دلفان

سازماندهي فضايي خانه و فرهنگ مطالعه موردي خانه‌هاي تاريخي کاشان

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

فایل پژوهش: گرایش انسان شناسی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش  بشر شناسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago