روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه های علوم اجتماعی – 140 پایان نامه جدید از دانشگاه تهران

همگی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

از تمام گرایش ها هم می تونید توش پیدا کنید :

جامعه شناسی،مردم شناسی ،پژوهش اجتماعی ،توسعه روستایی ، رفاه اجتماعی و...

اگر کسی خواست به این  ایمیل  پیام بدهید :

info@fuka.ir

قیمت برای هر کدام 17 هزار تومان

«بررسي تأثير ويژگيهاي اجتماعي – جمعيتي خانواده بر محروميّت تحصيليِ فرزندان در ايران
بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعي و سبك زندگي
هويت قومي در اينترنت(بررسي عملکرد اينترنتي گروه هاي قومي آذري، بلوچ، ترکمن، عرب خوزستاني و نمود)
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي(مطالعه موردي روستاي كرفس از توابع شهرستان رزن

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي-دهستان شروينه ازتوابع شهرستان جوانرود

عوامل اجتماعي موثر بر انتخاب گروه‏هاي مرجع توسط دانش ‏آموزان مهاجر روستايي(مطالعه موردي شهر قدس)
پژوهش تطبيقي در زمينه توسعه اقتصادي- اجتماعي جامعه عشايري تالش، قبل و بعد از اسکان مطالعه موردي؛ روستاي طولارود
تأثیر تعاونيهاي فرش دستباف در حذف واسطه‏هاي فرش(مطالعه تجربي تعاوني فرش دستباف ميبد
عنوان تأثیر اعتماد اجتماعي در ميزان کارايي شوراهاي اسلامي مطالعه موردي مراکز دهستان بخش مرکزي شهرستان سندج
بررسي ابعاداقتصادي- اجتماعي مهاجرت هاي روستايي درشهرستان گچساران (مطالعه موردي دهستان بابويي )
«نخبگان قدرت در شهر تهران» تأثیر تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي

بررسي بشر‌شناختي سبك زندگي مهاجران هزاره افغانستاني(شهرك قائم قم )

بررسي بشر‌شناسانه پديده كودكان كار خيابان درشهر كرج

بررسي مردم شناختي روستاي سرتك زر در شهرستان كهنوج ( با تأكيد بر مسكن ، پوشاك و خوراك )

بررسي فرهنگ سياسي و نظام طايفه‌اي در شهر دلفان

سازماندهي فضايي خانه و فرهنگ مطالعه موردي خانه‌هاي تاريخي کاشان

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

متن کامل: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago
روانشناسی و علوم تربیتی

منبع پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

(بیشتر…)

By 92, ago