در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده …………………………………………………………………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………….

اهميت و فوايد موضوع تحقيق………………………………………………………………………………

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

فرهنگ‌پذيري …………………………………………………………………………………………………

خرده فرهنگ …………………………………………………………………………………………………

التقاط فرهنگ ………………………………………………………………………………………………..

التقاط فرهنگي ………………………………………………………………………………………………

تعريف فرهنگ و تهاجم فرهنگي ………………………………………………………………………….

هدف ازتهاجم فرهنگي …………………………………………………………………………………….

اولين و آخرين قدم تهاجم فرهنگي ……………………………………………………………………….

جمع‌بندي ……………………………………………………………………………………………………

تاريخچه تلويزيون ……………………………………………………………………………………………

تاريخچه تلويزيون در ايران ………………………………………………………………………………….

چارچوب نظري ………………………………………………………………………………………………

چارچوب تئوريكي ……………………………………………………………………………………………

الف – جامعه‌معنوي …………………………………………………………………………………………

در اين جامعه شاخص هاي ارتباطي زير قابل سنجش می باشد :…………………………………………

  • اداره اورگانيك …………………………………………………………………………………………
  • ارتباطات عمقي ………………………………………………………………………………………
  • امتداد تاريخي ………………………………………………………………………………………..
  • كوچكي جمع و ارتباط تام …………………………………………………………………………..

ب- جامعه صوري ……………………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1) وسعت ……………………………………………………………………………………………………

2) اراده انديشيده……………………………………………………………………………………………

3) بي‌نامي ………………………………………………………………………………………………….

4) ارتباط سطحي …………………………………………………………………………………………..

نظريه دايزمن ………………………………………………………………………………………………..

نظريه لئوناردو بركويتز ………………………………………………………………………………………

نظريه بلسون ………………………………………………………………………………………………..

نظريه اجتماعي مابعد نوين ژان بودريلار ………………………………………………………………….

كلنر در جمع‌بندي اين نظريه چنين نتيجه مي‌گيرد ……………………………………………………..

نظريه بندوراد نظريه شناختي و اجتماعي ………………………………………………………………

نظريه دكتر لارنس فريدمن ………………………………………………………………………………..

فرضيه‌هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………

فرضيه‌هاي اصلي ………………………………………………………………………………………….

فرضيه‌هاي فرعي ………………………………………………………………………………………….

متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………….

معرف سازي ……………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………….

خشونت …………………………………………………………………………………………………….

از خودبيگانگي ……………………………………………………………………………………………..

بزهكاري …………………………………………………………………………………………………….

تعريف مفاهيم نظري ………………………………………………………………………………………

طبقه اجتماعي …………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………………..

خشونت ……………………………………………………………………………………………………..

از خودبيگانگي ………………………………………………………………………………………………

بزهكاري ……………………………………………………………………………………………………..

تاريخ ادبيات ………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

خشونت در تلويزيون …………………………………………………………………………………………

اثرات تلويزيون بر كودكان و نوجوانان ……………………………………………………………………….

الف – ارتباط رشد شناختي كودكان با ادراك برنامه‌هاي تلويزيون ………………………………………

ب – ارتباط رشد شناختي كودكان باادراك آگهي‌هاي تلويزيون ………………………………………….

ج – تلويزيون و دشواريهاي رفتاري ………………………………………………………………………….

د- تلويزيون و اثرات منفي آن بر تحصيل كودكان ……………………………………………………………

چ- تلويزيون و اثرات منفي بر تخيلات كودكان ………………………………………………………………

ح- چرا كودكان و نوجوان تلويزيون تماشا مي‌كنند ………………………………………………………..

خ- تماشاي تلويزيون با هدف يادگيري ……………………………………………………………………..

چ- تلويزيون درحكم مصاحب …………………………………………………………………………………

هـ – تماشاي تلويزيون براي فرار از واقعيت‌ها ……………………………………………………………..

تماشاي تلويزيون براي بيداري و تحريك ……………………………………………………………………

تماشاي تلويزيون براي كسب اطمينان خاطر و آرامش …………………………………………………..

اثرات منفي و مثبت تلويزيون بر كودكان ونوجوانان در افزايش پرخاشگري …………………………….

تلويزيون و كودكان مطالعه تجربي تاثيرات تلويزيون بر نوجوانان …………………………………………

تلويزيون در زندگي جوانان ؟؟ مالتزك ؛ هامبورگ ( 1959) ……………………………………………..

دلايلي براي بيزاري جستن از تلويزيون …………………………………………………………………..

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تاثير تلويزيون ازديدگاه روانشناسي ……………………………………………………………………….

برون فكني ………………………………………………………………………………………………….

خانم هيمل وايت ……………………………………………………………………………………………

از ديدگاه جامعه شناسان …………………………………………………………………………………

از ديدگاه اخلاق و اجتماعي ………………………………………………………………………………

تأثیر رسانه‌هاي جمعي در اجتماع ……………………………………………………………………..

نتيجه ………………………………………………………………………………………………………..

نتيجه آخر مطلب …………………………………………………………………………………………..

پيشنهادات عبارتند از ……………………………………………………………………………………..

مشكلات تحقيق …………………………………………………………………………………………..

 چکیده:

بسياري از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعي عصر حاضر را با نام هاي متفاوتي زیرا «عصر تکنيک»، «عصر ارتباطات» «دهکده جهاني» و رهبري از راه دور ناميده اند البته رهبري از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پيماها صادق می باشد، بلکه هدايت از مسافت دور به وسيله رسانه هاي گروهي در مورد بشر نيز صدق مي کند.

تا قرن 20، رهبري و ارشاد بشر رويا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتي که در عصر حاضر ارتباطات يک طرفه و از راه دور صورت مي گيرد. به طوري که بين شنونده و گوينده، يا بهتر بگوييم بين موثر و متاثر به گونه نسبي فاصله زيادي هست. برخي عقیده دارند که رسانه هاي گروهي داراي چنان قدرتي هستند که مي توانند نسلي تازه در تاريخ بشر پديد آورند، نسلي که با نسل هاي پيشين بسيار متفاوت می باشد.

لارو سفلدومرتن (Lazerseld & Merton) در تشريح اين عقايد متفکران مي نويسند:

«وسايل ارتباط جمعي جديد ابزاري بس نيرومندند که مي توان از آن در راه خير و شر با تاثيري شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان بهره گیری از اين وسايل در راه شر بيشتر از خير آن می باشد.

تقريباً در اکثر کشورها، به ويژه کشورهاي در حال رشد تعداد نسل جوان بيشتر و دلبستگي آنان بر رسانه هاي جمعي فزونتر می باشد. تحقيقات انجام شده در شهر تهران، حاکي از آن می باشد که بيشتر تماشا کنندگان تلويزيون کودکان زير 15 ساله و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بيشتر از 15 سال هستند.

امروزه بررسي اثرات اين وسايل از پيچيده ترين مباحث انحرافات اجتماعي می باشد. به همين دليل، جامعه شناسان در صحت نتايج و پژوهش هايي از اين قبيل، ترديد نشان مي دهند. البته عليرغم تاثير انکار ناپذير رسانه هاي جمعي در آموزش فرهنگ سازي، القاء عقيده و غيره بايد اذعان داشت که در زمينه اثر اين وسايل در رفتار بشر، تحقيقاتي بعمل آمده می باشد که البته تحقيقاتي که بتواند اثرات تلويزيون سينما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاري جوانان در کشور ثابت کند بسيار کم می باشد در اين تحقيق تاثيرات رسانه هايي تصويري زیرا تلويزيون، بر رفتار کودکان و نوجوانان مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه:

از ديرباز ارتباط، برقراري ارتباط و انتقال پيام به مخاطبان مورد توجه جوامع بشري بوده و مي باشد از زمانيکه بشر به فکر ايجاد ارتباط با همنوعان خود افتاد در صدد برآمد تا ابزار آن را شناخته و بدست آورد تا بوسيله آن از موقعيت انسانهاي ديگر با خبر گردد به همين مقصود آغاز از کشيدن تصاوير روي سنگها و تنه هاي درخت و بعد گفتار و نوشتار با يکديگر ارتباط مستقر مي کردند ولي به همان شکل باقي نماند و رفته رفته بر حسب نياز جامعه پيشرفت مي نمود و تحولات عظيمي در آن رخ مي داد.

از عوامل بسيار مهمي که باعث گسترش روابط از لحاظ تجاري و تبادل فرهنگي گرديد به وجودآمده راههاي ارتباطي بين روستاها و شهرهاي کوچک و بزرگ بودن با نزديک شدن مسير شهرها و روستاها روابط انسانها شکل جديدي به خود گرفت و باعث تغيير الگوها و ارزشهاي جوامع روستايي و شهري گرديد راه اطلاع سريع انسانها را از دستاوردهاي جديد کشاورزي و صنعتي ميسر ساخت و اين امر سبب دگرگوني در روابط اقتصادي سياسي اجتماعي فرهنگي و همچنين در تعيين الگوهاي مصرف، سيستم معيشتي و هنجارها بود.

برقراري ارتباط بين افراد گروه ها مستلزم وسايل خاصي می باشد که به کمک آنها بتواند پيام ها و خواسته هاي خود را به يکديگر منتقل کنند با محيط زندگي بهتر آشنا شوند خود را با آن متناسب سازد و يا براي بهبود شرايط آن اقدام نمايند براي آنکه چگونگي انعکاس واقعيت عيني اشياء در فکر بشر به ديگران منتقل گردد بايد بار ديگر آن را عيني ساخت و افکار را که محصول انعکاس دنياي خارج می باشد بصورت عادي و قابل فهم در آورد عادي کردن و قابل انتقال ساختن انعکاس واقعيتها محيط زندگي در فکر بشر با وسايل و روش هاي گوناگون صورت مي گيرد به گونه کلي بهره گیری از وسايل مختلفي که براي بيان انديشه هاي انساني و شناخت محيط زندگي به کار مي طریقه تابع شرايط و اوضاع تاريخي جوامع انساني می باشد زيرا در هر جامعه به تناسب نيازها و پيشرفت هاي آن براي برقراري ارتباط بين افراد و انتقال افکار و اطلاعات وسايل معيني ايجاد مي شوند.

به گونه مثال ورود وسايل ارتباط جمعي نظير روزنامه، راديو، تلويزيون، به درون يک قبيله دور افتاده با يک روستاي منزوي موجبات باز شدن آن را بسوي ديگر قبايل و روستاها وبه گونه کلي جهان فراهم مي سازد و جامعه به سوي اقتصاد بازار و به گونه کلي پيدايي عصر مبادله چه بصورت پاياپاي چه با بهره گیری از ابزار مبادله صورت مي پذيرد.

پيدايش تلويزيون اروپايي به عنوان اولين گام در راه جهاني شدن ارتباطات جمعي عليرغم همه موانعش نظير معضلات زبان فرهنگ آداب و سنن و … نويد بخش تجربه ها و انديشه هاي نو در اين باب گرديد و آنچنانکه هم امروزه سخن از تلويزيون آسيايي به ميان آمده می باشد تمامي اين تجربيات به نزديکي بيشتر با يکديگر در پرتو عصر ارتباطات خواهد انجاميد.

در جهان امروز، وسايل ارتباط جمعي روزنامه، راديو و تلويزيون و سينما با انتقال اطلاعات و معلومات جديدي و مبادله افکار و عقايد عمومي در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري تأثیر بزرگي بعهده گرفته اند و به طوري که بسياري از دانشمندان قرن بيستم را عصر ارتباطات نام گذاشته اند. رسانه هاي جميعي عبارتند از مطبوعات راديو تلويزيون فيلم سينمايي تصاوير و انواع کاست صوتي و ويدئو.

طرح مسئله

تلويزيون تنها رسانه اي می باشد که مورد بهره گیری همگان قرار مي گيرد و بيش از هر رسانه اي ديگر زمينه را براي نزديک شدن جلب توجه کودکان و نوجوانان به خود فراهم مي کند و وقت زيادي از اوقات فراغت اين قشر را به خود اختصاص مي دهد.

با در نظر داشتن قابليتها تکنولوژي که دارد بيش از هر رسانه اطلاعات را براي دوران نخست اجتماعي شدن کودک مهيا نموده و آنها را آگاه و يا جهت انجام کاري ترغيب مي نمايد و گاهي نيز احساسات آنها را بر مي انگيزد و البته در مواردي ديگر بصورت مستقيم و غير مستقيم آسيبهاي به آنها وارد نموده و چه بسا اثرات منفي آن ماندگار باشد به همين جهت عده اي عقیده دارند تلويزيون عجايب و بيهودگي می باشد با در نظر داشتن تحقيقات هرچه کارکرد ساير نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان نامناسب و ناهمگون باشد تاثير تلويزيون بر کودکان و نوجوانان بيشتر خواهد بود و طبق يافته ها در ده سالگي کودکان هر روزه بيننده تلويزيون مي باشند و آنهم به دليل کيفيت جذاب آن می باشد که توجه را به حرکت در يک فضاي کوچک معطوف نموده و اين ويژگي مهم لاينفک از تلويزيون می باشد. وقتي که مادر مورد تأثير تلويزيون صحبت مي کنيم در واقع در مورد چگونگي بهره گیری کودکان از تلويزيون گفتگو مي کنيم . کودک براي نياز خاصي به تلويزيون رو مي کند.

کودکان از يک محتواي تلويزيوني واحد به شيوه‌هاي گوناگون بهره گیری مي کنند. اما بخشي از گزينه کودکان به تجارب انباشته شده آنها و سرانجام به درک آنها از مسائل، ارزشهاي مورد قبول آنها و رفتارهايشان لبريز مي گردد و سري مي يابد. به اين ترتيب اين گزينه مي تواند در شرايطي خاص در جنايت، خشونت يا اخلاق سهل آنگارانه و در شرايطي ديگر در درک بهتر از زندگي بزرگسالان و ارزشهاي دموکراتيک سهيم باشد يا در ديگر شرايط در هيچکدام نقشي ايفا نکند. چيزي در زندگي آنها را وادار مي کند تا براي تجربه خاصي دست به سوي تلويزيون دراز کند سپس اين تجربه وارد زندگي آنها مي گردد و از ميان تجارب اندوخته کودکان، ارزشهاي رمز گردان شده، روابط اجتماعي و نيازهاي عامل و آني که قبلاً بخشي از زندگي آنها را تشکيل مي داده راه خود را بناچار مي گشايد و در نتيجه تجربه نخستين دچار تغيير مي گردد چيزي به دور انداخته مي گردد چيزي اندوخته مي گردد و شايد نوعي رفتار عیان از کودک سرزند.

اين تاثير تلويزيون می باشد به اين اوصاف آن چیز که را که مي کوشيم تا درک کنيم نقشي می باشد که تجربه تلويزيون در زندگي کودکان بازي مي کند. در اين خصوص سئوالهايي مطرح مي گردد؟

آيا تلويزيون بي خبري کودکان و نوجوانان را عميقتر مي کند يا موجب گسترش آگاهي و دانش آنها مي گردد؟

آيا خشونت موجود در برنامه هاي تلويزيوني موجب مي گردد که نوجوانان خشونت با جنايت را ياد بگيرند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***