در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسي تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………………… 2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 3

اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………….. 6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………….. 7

اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………… 7

تعاریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: پیشنیه پژوهش………………………………………………………………………… 10

الف: زمینه های نظری و موضوع پژوهش…………………………………………………………. 11

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………….. 12

ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………….. 20

سیستم ایمنی و بیش تمرینی……………………………………………………………………. 20

ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع پژوهش…………………………………………….. 21

اختصار………………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………….. 27

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 28

روش و طرح پژوهش…………………………………………………………………………………. 28

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 32

وسایل و ابزار پژوهش……………………………………………………………………………….. 32

روش اندازه گیری……………………………………………………………………………………. 33

روشهای آماری……………………………………………………………………………………… 33

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش………………………………………………………….. 34

الف: توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 35

ب: آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………… 58

اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………. 59

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 60

بحث و نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………… 61   

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………… 64

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………….. 66

فصل اول

مقدمه

فعاليتهاي ورزشي علاوه براينكه، يك اقدام تفريحي ونشاط­آورند، وسيله موثري در حفظ سلامت بدن و نيرومندي جسم محسوب مي­گردند.

علوم پزشكي و علوم ورزشي مكمل يكديگرند و هريك از ديگري سودي بهينه مي­برند. در سالهاي اخير پزشكان اهميت ويژه­اي براي پيش­گيري قائل شده­اند و در کوشش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بيماريها ممانعت به­اقدام آورده و عوامل تهديد كننده سلامتي افراد را شناسايي و كنترل نمايند. دراين راستا طب ورزشي سعي در ممانعت از بروز وابتلا به بيماري­ها دارد و بر تأثیر و همكاري علوم پزشكي و علوم ورزشي تاکيد دارد.

تحقيقات متعددي درخصوص تأثیر فعاليت­هاي بدني بر بهبود کارآيي سيستم­هاي بدن و سلامت عمومي بشر ها انجام شده می باشد. اين مطالعات بيان مي­دارد كه فعاليت هاي ورزشي باعث رشد و توسـعه سيستم­هاي تشكيل دهنده بدن مي­گردد.

يكي ازسيستم­هاي مهم و حياتي بدن، سيستم ايمني می باشد. سيستمي كه بدون عملكرد صحيح آن، ادامه حيات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غير ممكن گردد.

از آنجايي­كه جنبه­هاي گوناگون فعاليت­هاي­بدني، اثرات متفاوتي بر روي سيستم ايمني بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر مي­رسد كه شناسايي اين تأثيرات مي­تواند در تفسير دقيق­تر مكانيسم­هاي فيزيولوژيكي و عكس­العمل­هاي بيولوژيكي بدن راه گشا باشد.

چنين به نظرمي­رسد كه فعاليت­هاي­بدني منظم، زيربيشينه و درازمدت اثرات متفاوتي در مقايسه با فعاليت­هاي بدني نامنظم، سنگين وكوتاه مدت روي سيستم ايمني بدن دارد. اين احتمال هست كه تمرين سنگين با شدت بالا وبيش از حد، موجب اختلال عملكرد سيستم ايمني بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتري­ها و ويروس­ها كاهش دهد.

پژوهش حاضر به مقايسه اثر سه روش بيش­تمريني بر سيستم ايمني بدن مي­پردازد، زیرا سيستم دفاعي بدن وظيفه حفظ سلامتي بدن درمقابل عوامل بيماري­زا را برعهده دارد و اين تحقيق سعي در بررسي اثر سه نوع فعاليت _ بيش تمريني _ را بر اين سيستم دارد.

سلامتي و تندرستي افرادي كه به فعاليت­هاي­ ورزشي مي­پردازند، به­خصوص ورزشكاراني كه به صورت مداوم به تمرينات شديد مي­پردازند، لازم می باشد مورد توجه قرار گيرد و كليه عوامل كه باعث تقويت و تضعيف اين سيستم مي­گردند، شناسايي شوند.

اظهار مسئله

فيزيولوژي ورزش يكي از شاخه­هاي علـوم ورزشي می باشد، كه موضوعات تحقيقاتي گسترده­اي را شامل مي گردد و سعي دارد با بهره گیری از امكانات موجود تأثيرحركات و فعاليت­هاي بدني با شدت­هاي مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.

با در نظر داشتن اين­كه سلامتي با نوع وشدت فعاليت­هاي جسماني ارتباط دارد، مي­توان با بهره گیری از روش­هاي مختلف اين ارتباط را مورد بررسي و اثر آن را بر روي هر يك از سيستم­هاي بدن مورد ارزيابي قرار داد.

فيزيولوژي ورزش و طب ورزشي در سال­هاي اخير پيشرفت زيادي داشته اند، ولي هنوز مسائل زيادي ناشناخته مانده می باشد. به عنوان مثال دانش و آگاهي از مكانيزم­ هاي فيزيولوژيكي در خصوص سازگاري­ هاي تمرين هنوز كامل نيست و براي مربيان و ورزشكاران سوالات بيشتري نسبت به آن چیز که كه دانشمندان مي­توانند پاسخ دهند، هست.

بسياري از ورزشكاران براين باورند كه فعاليت بدني مقاومت آنها را در مقابله با بيماري­هاي متعدد بهبود مي­بخشد، پیش روی عده اي از محققان، مربيان و پزشكان تيم­هاي ورزشي، اثر سوء فعاليت­هاي بدني، بخصوص فعاليت­هاي فزاينده و خسته­كننده را روي سيستم ايمني گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن می باشد در طول تمرين شديد يا رقابت، مستعد ابتلا به بيماري هاي مختلف گردند. همچنين عده­اي نيز عقیده دارند كه انجام تمرينات سبك و هوازي ممكن می باشد پاسخ سيستم ايمني را براي سلامتي به­ نحو مطلوب­تري افزايش دهد (برنر و شفارد، 1994).

بسياري از محققان عنوان كرده­اند كه اگرچه شركت منظم در فعاليت­هاي بدني منظم و سبك باعث افزايش اثر­بخشي در سيستم ايمني مي­گردد، اما انجام تمرين خيلي شديدو رقابت­هاي سطح بالاي ورزشي، ممكن می باشد خود باعث سركوب سيستم ايمني و افزايش آمادگي به عفونت­ها گردد (مكينون، 1999).

تحقيقات زيادي در زمينه ميزان، حجم و شدت تمرين در ارتباط با توان فيزيولوژيكي هنگام تمرين و سازگاري­هاي مثبت و منفي در دوره بازيافت دوره بازگشت به حالت ­اوليه انجام گرفته می باشد. اكثر محققان عقیده دارند كه چنانچه حجم كار و تمريني كه­ ورزشكاران انجام مي­دهند بيش از توان فيزيولوژيكي آنان باشد و مدت دوره بازيا­فت كافي نباشد، ممكن می باشد به عوارضي از قبيل خستگي مزمن و بـيماري سندرم بيش ­تـمريني دچار ­شوند، درنهايت بر كيفيت و كميت اجراي مهارت­ها وتوانايي بدن آنها اثر منفي مي­گذارد، سيستم­ايمني نيز تحت تاثير بيش­تمريني قرار مي­گيرد. تمرينات ورزشي به گونه مستقيم و غيرمستقيم، عملكرد و توزيع
سلول­هاي ­سفيد گردش خون را تحت تأثير قرار مي­دهند. انواع تمرين­ها با شدت­ متفاوت اثر­هاي زودگذر و پايداري را بر سيستم ايمني بدن مي­گذارد. با وجود نتايج متناقض، اكثر محققان عقیده دارند كه تمرين­هاي سبك موجب افزايش كوتاه­ مدت فعاليت گلبول­هاي سفيد مي­گردد، درحاليكه تمرين­هاي شديد، فعاليت گلبولهاي سفيد را تضعيف مي­­كند (پين، 1994).

چنـانچه حجم و شدت تمرين­ها زياد باشد و دوره بازيافت كافي نباشد و ورزشكار دچار سندرم بيش تمريني گردد، علاوه بر تأثير گذاردن بر بسياري از متغيرهاي فيزيولوژيكي مثل هورمون­ها، آنزيم­ها، ضربان­قلب­استراحت و فشارخون، بيش­تمريني ممكن می باشد كه باعث كاهش گلبول­هاي­ سفيد ­­_ لكوسيت­ها _ گردد و عملكرد آنان را تحت تأثير قرار دهد. تحقيقات اخير نشان مي­دهد كه تمرين با شدت متوسط براي سيستم­ايمني مفيد اسـت، ولي برنامه ­هاي تمريني شديـد بسياري از ورزشكاران نخبه ممكن می باشد به سيستم­ ايمني آنها صدمه وارد آورد و بدين وسيله سبب افزايش بروز عفونت گردد (نيمن،1990. پيترز،1983. هلس،1997).

تعدادي از ورزشكاران نخبه دچار عفونت­هاي غير معمولي­اند كه عموما” با نقص در سيستم ايمني همراه می باشد، تحقيقات نشان مي دهد كه بعد از يك­ جلسه تمرين خسته ­­كننده سيستم ­ايمني به گونه موقت تحت تأثير قرار مي­گيرد و اين مورد با تغييرات چشم­گير كه چندين ساعت طول مي­كشد در ورزشكاران و غير­ورزشكاران ديده شده می باشد. مثل اینکه” اثرهاي مشابهي در هر بار تمرين سخت و طولاني پيش مي­آيد. بنابراين اين افراد به گونه مكرر سيستم ­ايمني خود را چند ساعت در ايام هفته تحت تأثير قرار مي­دهند. بدين ترتيب، كاهش در عملكرد گلبول­هاي سفيد سبب مي­گردد كه سيستم ايمني ورزشكاراني كه تمرين سخت و  ولاني مي­كنند كمتر قادر به تشخيص و پاسخ به مواد عفونت­ زا، به ويژه ويروسها، در اين دوره باشد كه سبب بروز عفونت مي­گردد و ورزشكار نمي­تواند فصل­ تمريني خود را به پايان برساند و در اجراي او اختلال ايجاد مي­گردد (ليند،1987. فيدس­گرالد،1991).

اختلاف در يافته­ ها ممكن می باشد به تفاوت­هاي موجود در سن، جنس، سطح ­آمادگي­ جسماني اوليه افراد شركت كننده، شدت و مدت برنامه تمريني به­كار برده شده و تفاوت در روشهاي آزمايشگاهي به ­كار گرفته شده مربوط باشد، در هر حال با در نظر داشتن نوع و شدت و مدت­ تمرين، اين نكته كه آيا فعاليت­هاي بدني تا مرحله بيش ­تمريني، چه تأثيري بر روي سيستم ­ايمني مي­تواند داشته باشد محقق را بر آن داشت كه تأثير سه روش بيش ­تمريني را بر روي برخي از متغيرهاي سيستم­ ايمني بررسي نمايد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فعاليت هاي بدني مستمر تأثیر ارزنده ­اي در حفظ سلامت و تندرستي بشر دارد. اما گاهي فعاليت­ هاي ورزشي با صدمات و ضايعات بدني همراه می باشد كه بعضاً ممكن می باشد موجب از دست رفتن تندرستي ورزشكار و در برخي موارد ورزشكار را براي هميشه به تر­ك فعاليت هاي ورزشي وادارد (خالدان، 1379).

مربيان و پزشكان تيم­هاي ورزشي مي خواهند سلا­متي ورزشكارانشان را در طول مسابقات و تمرينات حفظ نمايند. آنان از دير باز عقیده دارند كه ورزشكاران، مستعد ابتلاء به عفونت مجاري تنفسي فوقاني در طول دوره ­هاي تمريني و بعد از رقابت­هاي بزرگ مي باشند، بعضي بيماري­ها اثرات متفاوتي در توانايي ورزشكار در طول تمرين و مسابقه گذاشته و ممكن می باشد با ادامه مسابقه و تمرين سلامت ورزشكار به خطر بيافتد. در اثر فعاليت ­بدني فرد تحت تأثير استرس جسماني و رواني قرار ميگيرد كه موجب تغيير هورموني، ايمني و رواني مي­گردد(مكينون،1997).

لذا بررسي تعاملات موجود بين دستگاه­ ها و تغييرات آنها متعاقب فعاليت­هاي بدني نه تنها براي حفظ سلامتي ورزشكاران بلكه از‌ديدگاه بهبود سلامتي عمومي افراد جامعه مي­تواند مفيد باشد با در نظر داشتن اينكه موضوع تحقيق حاضرمربوط به سيستم ايمني بدن می باشد و محيط اقدام آن در خون می باشد، احتمالاً در اثر حركت و فعاليت اين سيستم نيز دچار تحولات بارزي مي­گردد. درصد تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مخصوصاً بيش تمريني محدود و نتايج آن قادر به پاسخ گويي سوالات بي شمار موجود نيست واز طرفي اختلافات كمي و كيفي بالايي بين تحقيقات خارجي و داخلي هست، لذا با در نظر داشتن اهميت و تأثیر سيستم ­ايمني بدن همواره بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه صورت گيرد تا تأثيرات حركت بر اين سيستم تعيين گردد و تغييرات حاصل از آن مشخص گردد. اگر تمرين و فعاليت را به عنوان محركي بدانيم كه سيستم­ايمني را تحت تأثير قرار مي­ دهد، بايد بدانيم كه كدام­يك از تمرينات، با چه شدت و مدتي اين سيستم را تحت تأثير قرار مي­دهد. بحثه ايي از اين قبيل كه چه نوع فعاليت­ بدني با چه ميزان و شدتي، سلامتي بدن را تضمين مي­كند در ميان محققين مطرح می باشد، كه فعاليتهاي بدني منظم باعث كاركرد بهينه سيستم ­ايمني بدن مي گردد؟ فعاليت­هاي بدني مختلف اثرات متفاوتي روي اين سيستم مي گذارند؟ يك نوع فعاليت­ بدني نسبت به نوع ديگر اثرات مطلوب يا نا­مطلوبي­ روي سيستم ­ايمني اعمال مي­كند؟ واز اين گونه سوالات بسيار زيادي هست كه با در نظر داشتن تحقيقات صورت گرفته جواب قانع كننده اي براي آنها نمي توان يافت. عدم در نظر داشتن اصول زير بنايي تمرينات نيز موجب بروز مشكلات و حوادثي خواهد گردید، اهميت ديگر تحقيق را مي­توان وجود تعداد زيادي از نوجوانان و حتي بزرگسالان مشتاق به انجام هنرهاي رزمي بويژه كاراته و عدم اجراي اين چنين تحقيقات در كشورمان بشمار آورد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 83

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***