در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بحران هويت در جواني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

از ويژگي هاي عصر جديد جريان شتاب آلود زندگي می باشد، حوادث و رويدادهاي گوناگون آن چنان با سرعت پديد مي آيند که فرصت تفکر و تامل را از آدمي سلب مي کند در نتيجه مجالي براي تفرج در دنياي درون جهان برون باقي نمي گذارد و بشر اين موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمي کند بلکه انگيزه کافي براي انديشيدن در باب ضروريات زندگي در خود نمي يابد حاصل اين طریقه، بيگانگي او با خويشتن و جهان خارج از خويش می باشد ولي آن چیز که دردآورتر عميقتر و دشوار تر رخ مي نمايد بيگانگي با خود (عالم درون) می باشد.

در کلام الهي از خود بيگانگي حاصل از خدا بيگانگي تلقي شده می باشد آنجا که مي فرمايد در زمره آناني نباشيد که خداي را از ياد برند، پس خود را نيز از ياد بردند.

امروزه از خود بيگانگي معماي بزرگ و معضل فکري انديشمندان و نويسندگان نام آور مي باشد. به گفته اريک فروم از زمان دکارت تاکنون هويت فرد از بزرگترين معضلات فلسفه جديد بوده می باشد.

الکسيس کارل در بحث از بشر اين موجود ناشناخته چنين مي نويسيد. ما مي خواهيم معناي زندگي و مرگ را بدانيم چرا بايد زيست؟ به کجا مي رويم؟ سرنوشت روان ما چيست؟

وايتهد، رياضيدان و فيلسوف برجسته معاصر معتقد می باشد که در عصر جديد بشر در لابه لاي شهرهاي بزرگ و جمعيت هاي انبوه و متراکم ، بخشي از حقيقت وجودي خويش را از دست داده می باشد و احساس تعلق به جايي ندارد تعبيري که در حال حاضر براي از خود بيگانگي به کار مي رود فقدان هويت می باشد که به عقيده ارکسيون مفهوم بحران هويت گوباتر و جامع تر می باشد. او هر يک از مراحل رشد آدمي را توام با يک بحران مي داند ولي شروع بحران هويت را از دوره نوجواني دانسته و دامنه آن را به دوره جواني امتداد مي دهد. شايد بتوان اريکسون را موفقترين نظريه پردازي دانست که در عرصه روان شناسي ، مفهوم هويت را به ما شناسانده می باشد. شايد بتوان هويت را به محورهاي مختصات تشبيه نمود.

در رياضيات نقطه با تعيين طول و عرض آن در دستگاه محورهاي مختصات قابل تعريف، محاسبه و عمليات رياضي می باشد و در غير اين صورت نقطه را نمي توان در محاسبات رياضي وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هويت آن را تشکيل مي دهد. ويژگيهاي گوناگون و متعددي نيز هويت آدمي را تعيين مي کند.

ارزش و جايگاه بحث هويت بي نياز از ارائه دليل می باشد وليکن تنها به ذکر يک مورد اکتفا مي گردد. براساس قاعده عقلي، تعرف الاشياء با ضدادها» يعني هر چيزي با ضدش شناخته مي گردد کافي می باشد توجهي به آثار پيامدها و نتايج ناگوار «فقدان هويت» داشته باشيم و از عمق رنج و دردي که جوانان بي هويت احساس مي کنند. آگاه شويم بخش قابل توجهي از افسردگي ها و احساس پوچي و درون تهي شدن ها و روزمرگي ها نتيجه منطقي بي هويتي می باشد.

 در اين تحقيق سعي شده می باشد که علاوه بر تعيين جلوه هاي متنوع هويت که شامل هويت فردي ، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي و … پرداخته و به ارتباط بين آنها تصریح گردد و راه کارهاي تکوين و تقويت هر يک پيشنهاد گردد. منبع (نظريه ها در روان شناسي شخصيت)، سعيد شاملو 

موضوع پژوهش عبارت می باشد از:

بحران هويت و نوجواني

بيان مساله: آيا بحران هويت در نوجواني هست.

فرضيه تحقيق: بين نوجواني و بحران هويت ارتباط هست.

فايده و اهميت طرح تحقيق:

من کيستم اين سوالي می باشد که ذهن هر نوجواني را به خود مشغول مي کند و به دنبال همين سوال می باشد که در جست و جوي خويشتن و کسب هويت کوشش مي کند البته اين سوال به يکباره در نوجواني ظاهر نمي گردد، بلکه ريشه هاي آن از دوران کودکي وجود داشته می باشد. در جريان رشد کودکان به تدريج وجود خود را از ديگران به ويژه مادر متمايز مي کنند و خود را کمابيش مستقل و جدا از ديگران مي بينند اين طریقه از سالهاي کودکي آغاز مي گردد.

بحران هويت در دوران نوجواني و به موازات رشد فيزيکي ، شناختي و اجتماعي و عاطفي اهميتي خاص مي يابد. بسيار از نوجوانان با شور زيادي از خود سوال مي کنند که جايگاه اجتماعي من کجاست؟ شغل آينده من چيست؟ رشته تحصيلي من چه خواهد بود ارزش هاي مذهبي ، اخلاقي و فلسفي من چه خواهند بود؟ انتخاب راه ها و ارزش هاي ممکن براي نوجوانان چندان ساده نيست. زیرا که آنها با طيف گسترده اي از انتخاب هاي ممکن مواجه مي شوند و با در نظر داشتن تنوع انتخاب بايد تصميم بگيرند.

تعريف اصطلاحات:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- هويت: Identity درمطالعه شخصيت: خوداساس و مستمر فرد، مفهوم دروني و ذهني از خويش به عنوان يک شخص در اين کاربرد به گونه معمول کيفيت مشخص مي گردد: مثل هويت جنسي ، هويت قوي يا گروهي.

2- بحران هويت: Identity بحران هويت عبارت می باشد از فقدان حاد احساس هويت خود فقدانن احساس طبيعي از تداوم زمان. فقدان اين احساس که شخص امروز و اين جا از نظر پايداري همان شخص ديروزي می باشد که در اين جا بود.

3- اختلال هويت: Identity.D. اختلال هويت يکي از ملاکهاي اختلال شخصيت مرزي می باشد. اختلال هويت عبارت می باشد از بي ثباتي بارز و مستمرل خود انگاره يا احساس نقص.

4- هويت خود: Identity Egi احساس هويت که توانايي تجربه خود را به عنوان چيزي که تداوم و يکنواختي دارد و قدرت رفتار مطابق آن را تامين مي نمايد (اريکسون) 

مفهوم شناسي هويت:

تاملي در معنا و مفهوم هويت ، حدود انتظارات ما را از اين بحث مشخص مي کند در فرهنگ معين آمده می باشد هويت يعني ذات باري تعالي 2. هستي و وجود 3. آن چیز که موجب شناسايي مشخص باشد 4. حقيقت جزئيه يعني هرگاه ماهيت با تشخيص لحاظ و اعتبار گردد هويت گويند و گاه هويت به معني وجودخارجي می باشد و مواد تشخص می باشد و هويت گاه با لذات و گاه بالعرض می باشد.

هويت يعني حقيقت شي يا شخص که مشتمل بر صفات جوهري او باشد. هويت در لغت به معناي شخصيت، ذات، هستي و وجود مي باشد.

دهخدا در لغت نامه اش هويت را عبارت از تشخص دانسته و مي گويد و همين معني ميان حکيمان و متکلمان معروف می باشد.

هويت از منظر اريکسون:

اريک اريکسون که نام او با هويت پيوندي عميق دارد مي نويسيد:

هويتي که نوجوان درصدد می باشد تا به گونه روشن با آن مواجه گردد اين می باشد که او کيست؟ نقشي که بايد در جامعه ايفا نمايد چيست؟ آيا او يک کودک می باشد يا بزرگسال؟ آيا او توانايي اين را دارد که روزي به عنوان يک همسر يا پدر و مادر باشد؟ آيا او علي رغم نژاد مذهب يا زمينه هاي ملي که او را از نظر مردم کم ارزش جلوه مي دهد احساس اعتماد به نفس دارد؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 63

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید