در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

روايت، مهم‌ترين عنصر هر داستاني می باشد. هر نويسنده‌اي براي تعريف كردن داستان خود، از شگردهايي بهره گیری مي‌كند كه روايت داستان او را تشكيل مي‌دهند هر داستان، شيوة روايي خاص خود را دارد كه به آن، خصوصيتي منحصر به فرد مي‌دهد. هر چند در ايران دربارة داستان و داستان نويسي، مطالب تأليفي و ترجمه‌اي بسياري چاپ گردیده می باشد،‌اما در اين ميان سهم مطالب مربوط به روايت و روايت‌شناسي،‌بسيار اندك می باشد و آن مقداري هم كه هست، بيش‌تر ترجمه می باشد، نه تأليف ترجمه‌هاي متون روايت شناسانة خارجي، هر چند مفيد هستند، اما به هيچ وجه كافي نيستند هر ملتي ادبيات خاص خود را دارد كه ريشه در تاريخ،‌ فرهنگ، اسطوره‌ها و افسانه‌ها، باورها و روان‌شناسي قوي آن ملت دارد و از اين رو ادبيات هيچ دو ملتي با هم يكسان نيست بنابراين روش‌هاي بررسي ادبيات براي هر ملتي با ملت ديگر داراي تمايزاتي می باشد كه عدم در نظر داشتن آن، موجب بروز خطاها و سوءتفاهم‌هاي بسياري خواهد گردید با اين ديدگاه، تكية صرف به نظريات روايت شناسي خارجي، در شناخت داستان‌هاي ايراني‌، نادرست می باشد.

داستان كوتاه معاصر ايران، هر چند تحت تأثير داستان كوتاه غربي شكل گرفته می باشد، اما به همان نسبت، وامدار ادبيات داستاني كهن ايران نيز هست از اين رو، در روايت شناسي آن، بايد به اين ساخت روايي دو سويه توجه كرد و روش كار را منطبق با ويژگي‌هاي آن تنظيم كرد.

تحقيق حاضر قصد دارد به مطالعة ساختار شناسانة روايت در مجموعه داستان «يكي بود و يكي نبود»، نوشتة سيد محمد علي جمالزاده، بپردازد. جمالزاده، پدر داستان‌نويسي معاصر ايران محسوب مي‌گردد و مجموعه، تأثير بسياري بر شكل‌گيري و گسترش داستان كوتاه‌نويسي به شيوة غربي داشت ومطالعة آن، چه از خطر تأثير پذيري از داستان‌هاي كهن ايران، چه منظوم و چه منشور، و چه از نظر اثرگذاري بر آثار داستاني پس از خود مفيد می باشد اين نكته كه نخستين داستان‌هاي كوتاه فارسي، چگونه روايت شده‌اند، ما را در درك بهتر ادبيات داستاني معاصر ياري مي‌كند.

تحقيق حاضر به نه فصل تقسيم شده می باشد. فصل اول به بررسي و نقد نظريات روايت شناسانة معروف پرداخته می باشد. انديشه‌هاي كساني مثل ارسطو، كلودلوي استروس و فردنيان دوسوسور و كارهاي روايت شناساني مثل ولاديميرپروپ و ميك بال در اين فصل معرفي شده‌اند.

فصل دوم به بررسي مجموعه داستان «يكي بود و يكي نبود» و نقد آن اختصاص يافته می باشد و در آن سعي شده می باشد اين كتاب با نگاهي ساختار گرايانه و نه صرفاً مفهومي، بررسي گردد كلياتي دربارة روايت و ساختار آن در داستان‌هاي مجموعه نيز آورده شده می باشد.

از فصل سوم تا فصل هشتم كه مهم‌ترين بخش تحقيق محسوب مي‌گردد، به بررسي داستان‌هاي مجموعة «يكي بود و يكي نبود»، از ديدگاه روايت شناسي ساختار گرايانه اختصاص دارد. اين مجموعه حاوي شش داستان كوتاه به نام‌هاي «فارسي شكر می باشد»، «رجل سياسي»، «دوستي خاله خرسه»، «درد دل ملا قربانعلي»، «بيله ديگ بيله چقندر» و «ويلان‌الدوله» می باشد اين داستان‌ها هر كدام در فصلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

بخش اول هر فصل به خلاصة داستان اختصاص دارد، در بخش بعدي داستان به صورت مختصر نقد شده می باشد و ارزش‌هاي ادبي آن مورد سنجش قرار گرفته‌ می باشد. بخش بعدي كه مفصل‌ترين بخش هر فصل می باشد به تحليل روايي داستان مي‌پردازد. در اين بخش آغاز داستان به واحدهاي كوچك روايي تقسيم شده می باشد. دربارة هر واحد توضيحاتي داده شده می باشد و كاركرد روايي آن هم به صورت مستقل و هم در زمينة روايي كل داستان و تأثیر آن در پيشبرد طرح (Plot) داستان مشخص شده می باشد.

امروزه، روايت شناسي با نقد و تحليل داستان در آميخته می باشد و روايت شناسي، از ساختارگرايي صرف، به سمت معناگرايي سوق پيدا كرده می باشد. در واقع اين معناي هر بخش از داستان، چه ظاهري و چه تلويني می باشد كه كاركرد ساختاري آن را در كل مجموعه مشخص مي‌كند. از اين رو در تحليل روايي واحدها، به مسائل مربوط به نقد و تحليل داستان نيز توجه شده می باشد و سعي بر اين بوده كه كار، حالت ساختار شناسانه خشك به خود نگيرد.

در بخش بعدي، ساختار روايي داستان توضيح داده شده می باشد،‌ جدول كاركردهاي آن، براساس نظرية پروپ مشخص شده می باشد و با يك نمودار، سعي شده می باشد شكل‌روايي داستان نشان داده گردد. پس تقابل‌هاي دو قطبي موجود در كاركردهاي داستان و همچنين تقابل‌هاي دو قطبي موجد در بين شخصيت‌هاي داستان‌ها نيز، براساس نظرية سوسور و ياكوبسن در دو جدول جداگانه مشخص شده می باشد.

فصل نهم و آخر اين تحقيق به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اختصاص دارد و يافته‌هاي اين تحقيق در آن به صورت فشرده آورده شده می باشد.

نظر به اين كه در زمينة روايت شناسي داستان‌هاي فارسي، چه داستان‌هاي كلاسيك و چه داستان‌هاي سبك جديد، كار قابل ملاحظه‌اي تاكنون صورت نگرفته می باشد، اين تحقيق مي‌تواند الگويي براي تحقيقات بعدي باشد.

ادبيات داستاني آمريكايي لاتين با تكيه بر ارزش‌هاي زيباشناسانه و شگردهاي روايي خاص خود، امروزه در تمامي دنيا شناخته شده می باشد و علاقمندان بسياري دارد. ادبيات فارسي نيز ذخاير بسياري دارد كه تاكنون كشف شده يا مورد بررسي جدي قرار نگرفته می باشد درست می باشد كه داستان‌نويسي معاصر ما به تقليد از اسلوب داستان‌نويسي غربي شكل گرفته می باشد، اما اگر مباني روايت شناسانة داستان‌هاي كهن منظوم و منشور ما، كه در نوع خود بي‌نظيرند، به خوبي شناخته شده و در داستان‌ها، البته با تكيه بر نوآوري، به كار گرفته گردد، دور از انتظار نيست كه داستان‌نويسي ما نيز عالمگير گردد. مردم ما، نسل اندر نسل، از اين داستان‌ها لذت برده‌اند و ناخودآگاه جمعي ما اين‌گونه داستان‌ها را مي‌پسندد اين مقصود، غیر از با مطالعة توأمان ساختار و معني ادبيات داستان كهن ايران و نه صرفاً مطالعة معناگرايانه، چنان كه مرسوم می باشد، محقق نمي‌گردد.

در خاتمه، لازم مي‌دانم از زحمات اساتيد محترم، آقاي دكتر علي دانشور كيان، كه استاد راهنماي اين پايان‌نامه بودند، آقاي دكتر عليرضا حاجيان‌نژاد، كه استاد مشاور بودند و كلية كساني كه مرا در اتمام اين تحقيق ياري رساندند، تشكر كنم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 59

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :    

 ———-        [email protected]