در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مطالعه تربیت بدنی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول : کلیات

مقدمه

بيان مسئله

اهميت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سئوالات پژوهش

تعاريف عملياتي

1ـ پيشرفت تحصيلي

2ـ وضعيت جسماني

3ـ نيروي عضلاني

4ـ چابكي

5ـ استقامت عضلاني

6ـ سرعت

فصل دوم: پیشینه پژوهش

زمينه نظري مسأله مورد پژوهش

نظرات اسلام وانديشمندان اسلامي

اهداف تربيت‌بدني

ورزش به عنوان يك درس اصلي دردبستان

آثار جسماني تربيت‌بدني بركودكان

فيزيولوژي ورزش

آثار تربيتي تربيت‌بدني در كودكان

حب ذات

نشاط آفريني

گسترش جهان بيني

روان شناسي آمادگي جسماني

شخصيت وآمادگي جسماني

تقويت خود مفهومي

كاهش اضطراب

اثر آرام كننده

كاهش فشارهاي عصبي

تأثیر ورزش و ارتقاي توانمنديهاي روحي و

جسمي‌دانش آموزان ابتدايي

الف ـ تأثیر ورزش در جلوگيري از بيماريها وسلامت جسم

ب ـ تأثیر ورزش درايجاد نشاط

ج   ـ تأثیر ورزش در ايجاد ارتباط با ديگران و تقويت روحيه گروهي

د ـ تأثیر ورزش در رشد عقلاني و فكري دانش آموزان وپيشرفت تحصيلي

مطالعات انجام شده در خارج از كشور

تحقيقات انجام شده در داخل كشور

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماري

حجم و نمونه و شيوه نمونه گيري

مراحل تحقيق

ابزار پژوهش

1ـ آزمون آمادگي جسماني

2ـ كارنامه دانش آموز

روشهاي تحليل داده ها

 فصل چهارم: توصیف داده ها

مقدمه

توصيف و تحليل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتيجه گيري

محدوديتها

محدوديت هاي زماني

محدوديت مكاني

پيشنهاد به مسئولين

پيشنهاد به معلمين

پيشنهاد به محققين

منابع

مقدمه:

شكر و سپاس خدايي را كه به ما توانايي و نيرو داد و قدرت بخشيد تا او را بشناسيم و توفيق داد تا بتوانيم ارزش نعمتهاي بيكران او را پاس داريم و حمد و سپاس مي‌گوييم خدايي كه به قلم تحرك بخشيد و به كاغذ پذيرش و به عقل حكم كرد كه واسطه اي گردد تا بين عقل وجسم پيوند مستقر كند. افلاطون مي‌گويد در اثر تربيت جسم و روح ما بشر به بلندترين پايه جمال و كمال مي‌رسد و بنابراين عالي تر و مقدس تر از تربيت فني شناخت و تعليم و تربيت مي‌تواند به رشد و ارتقاء جسماني و روحاني بشر كمك نمايد ونيازهاي فرد و اجتماعي، اقتصادي بشر را تأمين كند.

حركت و جهش از ويژگيهاي حيات بشر می باشد و داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست بشر نيازمند حركت و ناگزير از حركت، تربيت‌بدني از آنجا كه منجر به سلامت جسماني مي‌گردد همواره مورد توجه بوده می باشد. ورزشهاي امروزي كه صور مختلفي دارند از آن جهت كه فعاليتهاي جسم را بهبود مي‌بخشد و نشاط و شادابي را به جسم هديه مي‌دهند جزء لاينفك آموزش و پرورش هر كشوري می باشد .اهداف تقويت قواي جسماني در تاريخ بشر عبارتست از حفظ سلامت، تعليم بهداشت، رشد و تقويت قواي جسماني، آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي، كسب شادابي و نشاط و نيل به موفقيت در وظايف حرفه اي و شغلي بوده می باشد.

اظهار مسئله:

امروزه در دنياي قرن بيست و دوم همه چيز با علم و تحقيق علمي‌يعني نظاره و ‌آزمايش پيوند خورده می باشد تربيت‌بدني نيز نمي‌تواند جداي از علم باشد. تربيت‌بدني از علوم گوناگون بهره مي‌گيرد و با بكار گرفتن روشهاي علمي مي‌كوشد از راه كشف قواني علمي وقوانين فيزيكي مربوط به حركت به موثرترين و بهترين نحوة رشد هر يك از حركتهاي بدني دست يابد و حيطه اقدام خود را گسترده تر بسازد.

با در نظر داشتن تنوع فعاليتهاي بدني كوشش هايي در اين جهت توسط دانشمندان انجام مي‌گيرد . در پي پاسخ به اين سئوال بسيار مهم می باشد كه چه نوع فعاليتي و چه نوع برنامه ورزشي و با چه شدتي و با چه مدت زماني بايد صورت گيرد تا در رشد و توسعه قواي ذهني و در بالا بردن بهره هوشي واستعداد دماغي افراد موثر باشد.

از سوي ديگر برنامه‌هاي تربيت‌بدني مورد نظر در چه سني بايد اجرا گردد تا تأثيرات واقعي خود را در رشد و تحول هوش و پيشرفت تحصيلي برجاي گذارد.

از بدو ورود تربيت‌بدني به عنوان يك ماده درسي همواره تعدادي از مسئولين دست اندر كار بر اين عقيده بوده اند كه فعاليت بدني در مدرسه به عنوان امر حاشيه اي و برنامه پر كن محسوب مي‌گردد. و اين طرز تفكر باعث گرديده می باشد كه درس تربيت‌بدني جدي گرفته نشود. از سوي ديگر تعداد زيادي از دانش آموزان وقتي را كه بايد صرف پرداخت به مطالعه نمايند بيشتر از حد معمول صرف پرداختن به فعاليتهاي ورزشي مي‌نمايند كه پيامد اين مسئله عقب ماندگي در ساير دروس و پائين آمدن معدل اكثر اين افراد مي‌باشد. 

بازتاب اين موضوع در جامعه آن می باشد كه ورزشكاران را افرادي تنبل و عقب افتاده از (جوانب تحصيلي) تصور نمايند و به بيان عاميانه و فكر آنها را در بازوان قوي آنان تصور نمايند.

لذا لازم بود تا تحقيقي در اين خصوص كه ورزش و‌آمادگي جسماني اثري بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد انجام و حقايق امر پيشتر آشكار گردد، شايد نگرشهاي اجتماعي نسبت به اين موضوع منطقي گردد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

بدون شك تربيت‌بدني و ورزش يكي از اجزاء لاينفك جامعه بشري محسوب مي‌گردد در واقع تضمين سلامتي و شادابي تك تك افراد جامعه تا حد زيادي بستگي به ميزان پرداختن آنها به فعاليتهاي بدني وورزشي دارد. مسلماً چنانچه پرداختن به يك فعاليت حركتي از اصول و قاعده معين منطقي و حساب شده متابعت نمايد، نتايج آن برنامه حركتي منطقي و مثبت وسازنده خواهد بود و در غير اين صورت چه بسا ضرر و زيان حاصله بيشتر از سود و منفعت آن باشد. 

آموزش و پرورش فيزيكي نيز يكي از اركان اصلي و زيربناي هر كشور مي‌باشد در واقع كليه نيازهاي هر كشور از طريق آموزش و پرورش آن كشور تامين مي‌گردد. برنامه ريزان تعليم و تربيت سعي مي‌كنند مطالبي را به عنوان محتواي آموزشي در مدارس قراردهند كه در راستاي براورد نيازهاو منافع ملي و ميهني باشد مانند اين مطالب گنجانيدن درس تربيت‌بدني و ورزش در برنامه‌هاي درسي مدارس مي‌باشد مسلماً تربيت‌بدني به عنوان يك ماده درسي در مدارس هنگامي مي‌تواند دارای تاثیر واقع گردد كه اهميت و ارزش خود را نمايان سازد كه تابع نظم و قانون مشخص شده‌اي باشد كه علماي تعليم و تربيت برنامه ريزان امورآموزشي معين نموده اند تنها در اين صورت می باشد كه تربيت‌بدني به عنوان يك ماده درسي قابل بحث و تعميق می باشد.

پر واضح می باشد كه انجام هر كاري ولو ابتدايي ترين امر زندگي بدون تهيه برنامه قابل انجام نيست. در برنامه ريزيها بايد تعمق و تفكر نمودو فرضيات را‌آزمايش كرد و سپس بهترين راه را انتخاب كرد. خوشبختانه در برنامه ريزيهاي آموزشي درس تربيت‌بدني در مدارس اين مشكل را تا حد زيادي برطرف گرديده می باشد.

به گونه كلي توجه والدين دانش آموزان معلمين اوليه مدرسه و افراد جامعه نسبت به تربيت‌بدني متفاوت می باشد. عده اي از آنها با نظر مثبت وسازنده به آن توجه مي‌كنند پاره اي افراد هم جنبه هاي منفي آن را مورد ملاحظه قرار داده اند اين قبيل برخوردها واظهار نظرهائي كه نسبت به تربيت‌بدني مي‌گردد اعم از مثبت و يا منفي همگي بر اساس تجربه هاي شخصي و مشاهدات محدود افراد استوار می باشد.

امروزه دلائل و شواهد علمي ارزش واهميت يك برنامه خوب و غني تربيت‌بدني را بيان مي‌دارد. مطالعاتي كه روي دانش آموزان در سنين تحصيلي در كشورهايي كه از لحاظ تربيت‌بدني غني هستند صورت گرفته مي‌تواند انگيزه اي براي متخصصان تربيت‌بدني كشور خودمان فراهم نمايد تا اينكه نيازهاي جسمي جوانان و نوجوانان را شناسايي كنند و يا طرح ريزي برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت پژوهشهائي در زمينه دست يابي بر ميزان آمادگي جسماني آنها به گونه عيني صورت پذيرد.

انجام اين گونه تحقيقات امري ضروري در زندگي روزمره جوانان و نوجوانان امروز و آينده سازان اين مملكت محسوب مي‌گردد.

با در نظر داشتن اينكه تشخيص ورزش ازتأثير عوامل زیرا زمينه خانوادگي ، وضعيت اجتماعي، حمايت وتشويق ديگران و خصوصيات شخصيتي كه بر موفقيت تحصيلي اثر مي‌گذارد كاري مشكل می باشد ولي در بررسيهاي گروهي كه به اقدام آمده معدل ورزشكاران آموزشگاهها به گونه كمي‌بالاتر از افراد غير ورزشكار بوده و‌آنها به مدارج آموزشي بالا نيزعلاقه بيشتري داشته اند بر خلاف بعضي از مخالفين قهرماني آموزشگاهها عقيده دارند ورزش دانش آموزان را از فعاليت تحصيلي باز مي‌دارد وموجب بروز روحيه ناپايدار و مانع رسيدن به اهداف آموزشي مي‌گردد. طرفداران قهرماني آموزشگاهها بر اين عقيده اند كه وقتي دانش آموزان در فعاليتهاي مدرسه درگير مي‌شوند علاقه آنها به فعاليتهاي تحصيلي افزايش مي‌يابد و با بهره گیری از بازي مي‌تواند بر بسياري از مسائل و مشكلات آموزشي فائق آيند.

از سويي پرداختن به فعاليتهاي ورزشي زمينه هايي را ايجاد خواهد نمود كه موجبات عدم پيشرفت تحصيلي را برگردن تربيت‌ بدني مي اندازد در واقع شايد اين امر چندان هم دور از واقعيت نباشد ،خستگي بدن و يا حاضر نشدن در كلاس درس براي شركت در مسابقات و عوامل ديگر سبب مي‌گردد كه موجبات عقب افتادگي فرد را فراهم نمايد و از سوي ديگر بسياري از انديشمندان علوم زيستي بر اين عقيده اند كه جسم و ذهن امري تخكيك ناپذير می باشد چنانچه جسم قوي باشد، فكر و ذهن نيز تقويت مي‌گردد.

 پيشرفت علوم زيست شناسي و بشر شناسي باعث شده كه نظرية « بميدان تنت تا بماند روان » نه تنها كاملاً بي اصل و اساس بوده می باشد بلكه نظرات و ديدگاه هاي دين مبين اسلام با پيشرفت علوم و تكنولوژي بيشتر ارزش واهميت خود را نمايان ساخته می باشد.

بلكه از معصومين (ع) روايت شده می باشد كه «المومن القوي خير واجب من المومن الضعيف» معنا و مفهوم روايت مويد آن می باشد كه قدرت مومن در تمام ابعاد مورد نظر قراردارد .قدرت مومن صرفاً بر نيروي جسماني وي اختصار نمي‌گردد بلكه يك مومن بايد در ابعاد جسماني، اخلاقي، اجتماعي ،رواني، عقلاني و نيرو و قدرت كافي برخوردار باشد و از اين روايت استنباط مي‌گردد كه بين امور جسمي و ساير ابعاد نظير ذهني وفكري ارتباط همبستگي زيادي هست.

به بيان ديگر افرادي كه به لحاظ جسمي قويتر باشند به لحاظ و درك و فكر قويتر مي‌باشند عكس   قضيه هم نيزصادق می باشد يعني افرادي كه به لحاظ ذهني و فكري قويتر باشند در كسب مهارت هاي ورزشي قويتر بوده و موفقيت بيشتري از خود نشان مي‌دهند.

با مطالبي كه عنوان گردید مي‌توان ابراز نمود كه داشتن ذهنيت غلط نسبت به برنامه‌هاي ورزشي بدون در نظر داشتن استدلالات منطقي و محكم شايد غير منطقي باشد، آن چیز که كه مهم می باشد آن می باشد كه تفكر و انديشه و به عبارتي فعاليتهاي ذهني نمي‌تواند از توانايي هاي حركتي پايه جدا باشند، لذا مطالعه اين حركتها وپرورش آنان مي‌تواند توانايي هاي ذهني را تقويت و يا در صورت نياز ترميم نمايد .نتايج قطعي واندكي هست كه نشان مي‌دهد برنامه‌هاي حركتي و فراگيري موثر مي‌گردد اما لزوماً نمي‌تواند منطقي به اصلاح توانايي تحصيلي و يادگيري گردد، ملاحظات بيشتر دراين مورد نشان مي‌دهد كه تأثیر تكامل زبان در يادگيري به گونه نسبي در اغلب تئوريهاي يادگيري مورد غفلت قرار گرفته می باشد بالاخره ارتباط بين رشد حركتي ويادگيري با ملاحظه كودكاني كه داراي مهارتهاي حركتي بالايي بوده اما قادر به يادگيري خواندن و يا توفيق در ساير حيطه هاي تحصيلي نيستند و كودكاني كه واجد مهارتهاي چشمگير تحصيلي بوده ولي از نظر اعمال حركتي وفعاليتهاي جسمي‌در سطح پايين تري قرار دارند مي‌تواند زير علامت سئوال برود.

بنابراين موارد فوق باعث گرديد تا محقق درصدد برآيد تا در اين زمينه دست به بررسي و تحقيق بزند و كشف نمايد كه آيا آمادگي جسماني و فعاليتهاي حركتي و بدني مي‌تواند تأثیر موثري در رشد و توسعه قواي ذهني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 86

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***